Γεωργόπουλος - λογότυπο

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Το φύλλο της πόρτας είναι αδιάρρηκτο, απο γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα και 3 κάθετες νευρώσεις που ενισχύουν τη θωράκιση.

Κάσα απο λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ, σαγρέ.

Με 14 (10 κινητά και 4 σταθερά) ή 21 (14 κινητά και 7 σταθερά) έμβολα κλειδώματος.

ECO MS 14 ECO MS 21
Αριστερά: 14 έμβολα κλειδώματος / Δεξιά: 21 έμβολα κλειδώματος

Εξοπλισμός

Παντογραφικά Σχέδια

ΚΠ200 ΚΠ201 ΚΠ202 ΚΠ204 ΚΠ205 ΚΠ206 ΚΠ207 ΚΠ212 ΚΠ213 ΚΠ214 ΚΠ215 ΚΠ216 ΚΠ217 ΚΠ218 ΚΠ219 ΚΠ220 ΚΠ221 ΚΠ222 ΚΠ223 ΚΠ224 ΚΠ225 ΚΠ226 ΚΠ227 ΚΠ228 ΚΠ229 ΚΠ230 ΚΠ231 ΚΠ232 ΚΠ233 ΚΠ234 ΚΠ235 ΚΠ236 ΚΠ237 ΚΠ238 ΚΠ239 ΚΠ240 ΚΠ241 ΚΠ242 ΚΠ243 ΚΠ244 ΚΠ245 ΚΠ246 ΚΠ247 ΚΠ248 ΚΠ249 ΚΠ250 ΚΠ251 ΚΠ252 ΚΠ253 ΚΠ254 ΚΠ255 ΚΠ256 ΚΠ257 ΚΠ258 ΚΠ259 ΚΠ260 ΚΠ261 ΚΠ262 ΚΠ263 ΚΠ264 ΚΠ265 ΚΠ266 ΚΠ267

Χειροποίητα Σχέδια

ΚΠ500 ΚΠ501 ΚΠ502 ΚΠ504 ΚΠ505 ΚΠ506 ΚΠ507 ΚΠ512 ΚΠ513 ΚΠ514 ΚΠ515 ΚΠ516 ΚΠ517 ΚΠ518 ΚΠ519 ΚΠ520 ΚΠ521 ΚΠ522 ΚΠ523 ΚΠ524 ΚΠ525