Γεωργόπουλος - λογότυπο

Πόρτες Εισόδου Kömmerling 88plus

Kömmerling 88plus

Κεντρικές είσοδοι που ανοίγουν προς τα μέσα και προς τα έξω, με βάθος διατομής 88mm.

Προφίλ 5 θαλάμων με χαύβδινο οπλισμό και γωνίες συγκόλλησης για υψηλότερη στατική.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικών ενεργειακών υαλοπινάκων ή πάνελ μεταξύ 22 και 54mm σε διάφορα χρώματα, με inox στοιχεία κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας έχοντας διαθέσιμες ενδεικτικές διαστάσεις για την οικονομική μας προσφορά!