Γεωργόπουλος - λογότυπο

Σίτες Κάθετης & Οριζόντιας κίνησης

Σίτα Κάθετης Κίνησης

Μηχανισμοί σίτας οι οποίοι τυλίγονται σε ρολό, το οποίο τοποθετείται κάθετα ή οριζόντια σε όλα τα είδη κουφωμάτων.

Το μέγιστο ύψος της κάθετης σίτας φτάνει τα 2 μέτρα και 55 εκατοστά, ενώ το μέγιστο πλάτος της οριζόντιας τα 3 μέτρα.

Το ελάχιστο κενό που απαιτείται ανάμεσα στο κούφωμα και το ρολό ή το παντζούρι είναι μόνο 33 χιλιοστά.

Διαθέτουν:

Φωτογραφίες

ΚΠ200

Επικοινωνήστε μαζί μας έχοντας διαθέσιμες ενδεικτικές διαστάσεις για την οικονομική μας προσφορά!